Detta är infört på alla nya servrar som startar från och med den 10 maj 2017.

Kort beskrivning:

Spelare i alliansen kan donera råvaror för att låsa upp bonusar för alla alliansens medlemmar.Det finns fyra olika sorters bonusar med fem nivåer var. Varje nivå ökar gradvis bonusens effekt.
Nedan kan du se alla tillgängliga bonusar och deras effekter:
· Rekrytering: Trupproduktionen i alla byggnader blir snabbare.
· Filosofi: Kulturpoäng genereras snabbare. (Fester i stadshuset påverkas inte).
· Metallurgi: Truppernas anfalls- och försvarspoäng ökas utöver uppgraderingarna i smedjan.
· Handel: Handelsmännen har större kapacitet.

Effekter

Effekten av varje bonus beror på dess nivå:

nivå
Rekrytering Filosofi Metallurgi Handel
Nivå 0 0 % 0 % 0 % 0 %
Nivå 1 2 % 2 % 2 % 20 %
Nivå 2 4 % 4 % 4 % 40 %
Nivå 3 6 % 6 % 6 % 60 %
Nivå 4 8 % 8 % 8 % 80 %
Nivå 5 (högsta) 10 % 10 % 10 % 100 %Låsa upp bonusar


· Varje nivå kräver olika mängder råvaror för att låsas upp – ju högre nivå, desto fler råvaror behövs.
· Alla fyra bonusar har samma krav och tar lika lång tid att uppgradera.
· När spelarna har bidragit med den mängd råvaror som krävs kommer nedräkningen för nästa nivå att börja.Mängden råvaror och tiden som krävs beror på nivån.
· Det finns även en gräns för hur mycket råvaror en spelare kan bidra med varje dag. Denna gräns beror på nivån på alliansens mest utvecklade bonus.
· Det spelar ingen roll vilka råvaror som doneras.Endast den totala mängden räknas, inte råvarutypen.
· Råvaror kan inte doneras när nästa nivå håller på att låsas upp.

Tiden, gränserna och donationerna som krävs för varje nivå visas i tabellen nedan:

Nuvarande bonusnivå Uppgraderingstid Donationer som krävs Donationsgräns
Nivå 0 till nivå 1 24 timmar ( / serverhastigheten) 2 400 000 råvaror 300 000 råvaror (* serverhastigheten)
Nivå 1 till nivå 2 48 timmar ( / serverhastigheten) 19 200 000 råvaror 400 000 råvaror (* serverhastigheten)
Nivå 2 till nivå 3 72 timmar ( / serverhastigheten) 38 400 000 råvaror 550 000 råvaror (* serverhastigheten)
Nivå 3 till nivå 4 96 timmar ( / serverhastigheten) 76 800 000 råvaror 750 000 råvaror (* serverhastigheten)
Nivå 4 till nivå 5 120 timmar ( / serverhastigheten) 153 600 000 råvaror 1 000 000 råvaror (* serverhastigheten)
Fr.o.m. nivå 5 --- (högsta nivå) --- (högsta nivå) --- (högsta nivå)
För 3 Guld kan du tredubbla din donation.En donation på 10 000 råvaror skulle då exempelvis räknas som 30 000. Du kan ändå inte överskrida din donationsgräns på detta sätt.

Viktiga detaljer


· Rekryteringsbonusen multipliceras med motsvarande effekt från hjälteföremål (Legosoldatens hjälm o.s.v.).
· Filosofibonusen omfattar endast de kulturpoäng som genereras av byggnader och hjältens hjälmar. Konstverk, fester och uppdragsbelöningar omfattas inte av alliansbonusen.
· Metallurgibonusen multipliceras med smedjeuppgraderingarna.
· Handelsbonusen multipliceras med effekten från handelskontoret.
Exempel:
Galliska handelsmäns kapacitet = 750
Kapacitet med bonus på nivå 3: 750 * 1,6 = 1 200
Kapacitet med bonus på nivå 3 och handelskontor på nivå 20: 750 * 1,6 * 3 = 3 600

När bonusen har låsts upp är den aktiv för alla alliansens medlemmar, med undantag för nya spelare:

Nuvarande bonusnivå Tillgänglig för nya spelare
Nivå 0 omedelbart
Nivå 1 omedelbart
Nivå 2 efter 24 timmar ( / serverhastigheten)
Nivå 3 efter 48 timmar ( / serverhastigheten)
Nivå 4 efter 72 timmar ( / serverhastigheten)
Nivå 5 efter 96 timmar ( / serverhastigheten)

Exempel: En allians på en server med hastighet x3 har en metallurgibonus på nivå 3. Nya spelare som går med i alliansen kommer att få en bonus för sina trupper 16 timmar (48/3) efter att de gått med i alliansen.


Fördelning av försvarspoäng


Kort beskrivning:

Det var tidigare byägaren som fick försvarspoängen, även om alla försvarande trupper var förstärkningar från andra spelare.Detta har nu ändrats så att försvarspoängen fördelas mellan alla försvarande spelare, baserat på vetekonsumtionen hos de försvarande trupperna som deltog.

Beräkningen av försvarspoäng demonstreras med exemplet nedan:

Spelare Armé Vetekonsumtion Försvarspoäng tidigare Försvarspoäng nu
Spelare A (anfallare) 1 200 klubbmän 1 200 - -
Spelare B (försvarare – byägare) 1 000 falanxer 1*1 000 = 1 000 1 200 300 (25 %)
Spelare C (förstärkning 1) 1 000 falanxer 1*1 000 = 1 000 0 300 (25 %)
Spelare D (förstärkning 2) 1 000
paladiner
2*1 000 = 2 000 0 600 (50 %)

Som du ser får spelaren som förstärkte byn med 1 000 paladiner flest försvarspoäng.Detta innebär att aktiva försvarare som ofta förstärker andra spelare belönas mer än tidigare och har chansen att stiga till toppen av ranglistorna.