Det kommer ske en uppdatering av spelet

2016-04-14 kl 10:00-10:30.

Under denna tid kan det förekomma störningar eller att kontakten helt försvinner med spelservern.

Vi beklagar de problem detta kan orsaka.

Ditt TravianTeam