Hastigt och lustigt fick vi en lite större uppdatering införd i går den 3/3 istället för den 9/3 som var planerat.

Här är lite information om nya funktioner och förändringar som gjorts.

Game T4.4 T-Raeckz Patch 58 #2094
- TRAIVBXXIV-1091: Rapporter: Radering av rapporter: Stridsrapporter raderas nu efter 3 dagar, istället för 7 som tidigare.
- TRAIVBXXIV-1177: Rapporter: Det finns nu en knapp som markerar rapporter som ”lästa”.
- TRAIVBXXIV-1077: UI: Fältet ”Allians” Visas nu inte fören spelaren byggt en ambassad.
- TRAIVBXXIV-1078: UI: Fältet ”Länklista” visas nu inte fören spelaren gjort färdigt introduktionen.
- TRAIVBXXIV-1079: UI: Fältet ”Uppdrag” visas nu inte fören spelaren gjort färdigt introduktionen.
- TRAIVBXXIV-1107: By: Om en by inte går att uppgradera, så har den en grå cirkel runt sig.
- TRAIVBXXIV-1153: UI: Info box: Rapporter: Om en inbox är fylld mer än 90% av sin kapacitet, så visas en infobox ruta att ”Rapporter som är äldre än en dag kan komma att raderas”
- TRAIVBXXIV-1109: Semesterläge: Sitter: Avbryta sitterläget funktionen har flyttats , så att sitters har access till den.
- TRAIVBXXIV-1179: Semesterläge: Villkor: Som galler, får du inte ha några trupper i dina fällor när du ska aktivera semesterläget.
- TRAIVBXXIV-1108: Introduktion: Vi har lagt till ett uppdrag där spelaren ska höja hjältens stridsstyrka.
- TRAIVBXXIV-1225: Silverbedrägerier: Det är numera minimum snittpriser inlagda för de första dagarna på en server, för att inte auktionerna ska bli blockerade.
- TRAIVBXXIV-1098: Uppdrag: Spelaren kan nu hämta en extra belöning från ”Gör 5 äventyr”
- TRAIVBXXIV-991: Auktioner: Försäljningsfliken: Auktionerna är nu sorterade efter tid för skapande.

Plus en del grafiska förändringar, och kontrast ändringar för att förtydliga introduktionen.

En hel del buggfixar är införda, och en del interna funktioner har förbättrats.