Det är dags för ytterligare en större uppdatering som kräver en viss offline tid.

Serverunderhåll den 21/10 ca klockan 15:00 i ca 30 min


Lite av det nya, och vissa bugfixar hittar du nedan:

 • TRAIVBXXIV-677 Knapparna “Arkivera” och “lägg till I farmlista” I rapporterna har förbättrats.
 • TRAIVBXXIV-705 I auktions systemet så kan nu spelaren se hur långt det är kvar till att nå målet med 10 äventyr, så att auktionerna öppnas.
 • TRAIVBXXIV-708 Startäventyren är mer balanserade. Häst, burar och trupper kommer i något av de 5 första äventyren. I äventyr 6-10 kommer visdomens bok.
 • TRAIVBXXIV-284 Det går nu att se tiden kvar tills hjälten anländer samt klockslag.
 • TRAIVBXXIV-754 Möjlighet att stänga av det nya färg ringarna runt nivåerna på fält och byggnader. Detta görs nu på plus tecknet som tidigare användes för att visa nivåerna eller ej.
 • Bugfix- Antika Städer, Problem att riva byggnader på klassiskt vis fungerar inte alltid, fixat
 • Bugfix- Antika Städer : Artefakternas påverkan på vete visas fel i by vy vid aktivering, fixat
 • Bugfix- I uppdrag, ”hela hjälten” tutorial så avslutas uppdraget utan att det utförts, fixat
 • Bugfix- Farmlista, Vid redigering av lista så kopieras värdet, istället för att flyttas, fixat
 • Bugfix- Farmlista, Sidan laddas inte om efter sparad redigering, fixat
 • Bugfix- Farmlista, Enter fungerar inte som tangent att avsluta redigering med, fixat
 • Bugfix- Farmlista, Diverse grafiska rättelser i layout
 • Bugfix- Farmlista, Byta mellan olika listor med samma mål fungerar ej, fixat
 • Bugfix- Info om redan existerande mål kan vara missvisande, fixat


Vi beklagar de problem ev nertid kan ställa till med, men hoppas på er förståelse.

Ditt TravianTeam