Nu är det snart dags (28/7) att starta vår sommar special server "Antikens Europa".
Nedan hittar du changeloggen och de speciella funktionerna som är nya.


Generella Ändringar

Istället för en vanlig Travian-karta, så är det en helt ny karta för detta scenario som visar Europa med delar av Nordafrika och Mellanöstern.

Det finns inte längre några Världsunder. Du kan endast vinna genom att samla segerpoäng tillsammans med din allians. Den allians som har flest segerpoäng vinner.

Mängden bonus som köpmännen får genom Handelskontoret fördubblas, och lika så gäller det för enheterna som får bonus genom Tornerplatsen.

Antikens städer och Artefakter


Det kommer finnas 87 Antika städer från start, vilka är utspridda över hela kartan. I dessa antika städer så finns artefakterna. Det kommer inte släppas några artefakter under midgame. Antikens städer kommer försvaras av Romarna, Gallerna eller Germanerna. Dessa trupper kommer inte att ha någon egen artificiell intelligens så de kommer inte bygga några egna fält, byggnader eller producera några egna trupper. Redan från början så kommer de att ha en viss mängd med trupp utplacerad.

Antika städer kan endast bli erövrade, inte förstörda. Huvudstaden för varje stam (Romare, Galler och Germaner) är exkluderade och kan inte bli attackerade eller erövrade. Artefakter kan inte flyttas och Antikens städer kan inte sättas som huvudstad för någon spelare.

Om en spelare äger mer än en antik stad, så gäller det speciella regler att ta hänsyn till:

Maximalt tre artefakter kan vara aktiverade, varav endast en kan vara konto aktiv eller unik. Så: antingen kan tre små artefakter vara aktiva eller två små och en konto/unik samtidigt. Om en spelare äger två artefakter med samma effekt, så kommer endast en av dessa vara aktiv även om båda är aktiva i skattkammaren. Var uppmärksamma på att unika artefakter inte nödvändigtvis har effekt på kontot (tex unika dårens)

Artefakten har ingen effekt om inte några segerpoäng är valda eller att inte någon knapp har klickats på. (Artefakten inaktiv).

Varje effekt varar 24 timmar (tidnedräkning) och ägaren till en Antik Stad måste bestämma om han vill använda kraften från artefakten eller att generera segerpoäng. Skattkammarens popup fönster från Antika städer har endast två knappar: Segerpoäng och egen Artefaktkraft .

Om en annan spelare erövrar din Antika stad och det är en aktiv effekt igång i den, så kommer den effekten omedelbart att upphöra. Det spelar ingen roll om effekten är konto- eller byaktiverad.

Antikens städer producerar ingen moralbonus när man strider med dessa.

Allianser och ”yttre” artefaktkrafter

Om du är med i en allians där andra spelare är innehavare av en Antik Stad, så gäller lite mera komplexa regler:

Du kan aktivera en ”yttre” eller fjärran artefaktkraft från en annan alliansmedlems Antika stad. För att göra detta så klickar du på knappen du hittar i skattkammaren i en ”normal” by, alltså en by som inte är en Antik Stad. Förutom de Antika städernas kraft, så kan du nyttja kraften från andra alliansmedlemmars effekter i dina egna byar. Kraften från den ”yttre” artefakten är endast tillgänglig om du spenderar 10 guld! Skattkammaren måste vara i en speciell nivå för att kunna nyttja kraften.

Krav för skattkammaren

  • Skattkammare i nivå 10: Du kan använda ”Antika städers” påverkande artefakter från andra spelare.
  • Skattkammare i nivå 20: Du kan använda ”kontopåverkande” och ”unika” artefakter från andra spelare.

Du kan se alla Antika städer (och deras effekter) för din allians. Yttre effekter kan endast användas om ägaren till den artefakten har aktiverat den effekten. Om en annan artefakt hos den spelaren är ”inaktiv” (Inget val av effekt gjort ännu) eller om segerpoäng är valt av den spelaren, så kan inte resten av alliansen ”knycka” dess effekt till sina egna byar.

Spelaren som aktiverar kraften för 10 guld måste vara medveten om att effekten gäller bara under tiden som den är aktiv hos ägaren till den antika kraften (tiden visas som en nedräkning). Det spelar inte någon roll vilket omfång artefakten har när spelaren aktiverar den fjärrledes, effekten är alltid endast för en by. Om effekten är aktiverad för en by, så inaktiveras alla andra ”använd fjärrankraft knappar” i den byn.

Det går inte att ”stjäla” någon effekt från andra alliansmedlemmar: Varje alliansmedlem kan ta vilken artefakt kraft som helst till sin egen by, så länge som skattkammaren uppfyller kraven. Det kan t.ex. hända att 10 alliansmedlemmar väljer samma effekt, det finns ingen begränsning för detta.

Alliansmedlemmar

Konto under radering: Om du väljer att sätta ditt konto på radering, så kan du inte aktivera antikens krafter eller generera segerpoäng till din allians. Men du kan använda ”yttre” artefakters krafter fortfarande.

Medlem lämnar allians: Om du vill lämna din allians så kan du göra det så länge du inte använder någon artefaktkraft (Oavsett om det är yttre eller egen). Kortfattat så kan du inte lämna alliansen om det är en aktiv artefaktkraft.

Alliansen kickar en medlem: Om en ledare över en allians (den med rättigheter) vill kicka en spelare ur alliansen, så kommer inte spelaren att kickas direkt (som det är nu). Istället så kommer spelaren kickas efter 24 timmar. Viktigt: 24 timmars nedräkningen visas för vilken spelare som helst i alliansen, oavsett om spelaren har antika städer eller aktiverade krafter. När en ledare aktiverat ”kicka spelare” nedräkningen så kan inte ”spelaren som snart är utan allians” aktivera några artefakter längre, varken sina egna eller yttre. De som redan är aktiva förblir aktiva tills nedräkningen är avslutad. Om ”spelaren som snart är utan allians” vill aktivera sina egna Antika Städers krafter (innan nedräkningen är avslutad) så måste denne spelaren lämna alliansen först.

”Dårens artefakt” och dess villkor

Dårens artefakt ändrar krafter och omfång. Detta händer när den antika staden innehållande artefakten blir erövrad av en ANNAN spelare och antingen att segerpoäng eller artefaktens kraft väljs och de 24 timmarna har passerat. Med andra ord: Den byter effekt samtidigt som spelaren som kontrollerar den väljer genom att klicka på de två knapparna igen.

(Med reservation för översättningsfel och ej införda ändringar)

Snakedog
Med Team