Då har vi fått vår första T4.4 server i Sverige, och här är det som är nytt.


 • Fältens produktion är ökad med 40%
 • Grottornas kapacitet har ökats, romarens och germanens till 200 i nivå 1 och 2000 i nivå 10, gallerns grotta rymmer 300 i nivå 1 och 3000 i nivå 10.
 • Nybörjarskydd:

* För server som spelas i x3: 3 dagar ordinarie nybörjarskydd
* För server som spelas i x1: 5 dagar ordinarie nybörjarskydd
* Ytterligare valbart nybörjarskydd: 3 dagar
*Antal kulturpoäng som ges under nybörjarskydd: 167 kulturpoäng för server i x3, 500 kulturpoäng för server i hastighet x1.

 • Inga trupper kan sändas till en spelare som fortfarande är under nybörjarskydd. Detta gäller alla typer av trupprörelser: scoutning, förstärkningar, attacker och plundringar.
 • En spelare under nybörjarskydd kan inte skicka trupper till en annan spelare. Detta gäller alla typer av trupprörelser: scoutning, förstärkningar, attacker och plundringar.
 • Eftersom man inte längre kan attackera någon när man har nybörjarskyddet kvar så går det heller inte att upphäva sitt nybörjarskydd genom att attackera en annan spelare.
 • En spelare kan attackera/plundra natarbyar och fria oaser medan man fortfarande har sitt nybörjarskydd kvar.
 • En spelare kan nu förlänga sitt nybörjarskydd med det antal dagar som angivits i början av texten med hjälp av meddelandet som kommer i infoboxen före det ordinarie skyddet tar slut. Om de ordinarie dagarna hinner ta slut (3 dagar x3/5 dagar x1) innan så kan man inte återfå erbjudandet om förlängning.
 • Det är inte möjligt att skicka resurser till andra spelare när man har nybörjarskyddet kvar.
 • Så länge man har nybörjarskyddet kvar kan man endast köpa och sälja råvaror på marknaden i ratio 1:1.

Ett dagligt uppdragssystem finns också:

 • 10 olika uppgifter som varierar från lätta till mera avancerade som spelaren kan utföra för att få olika belöningar. Ju fler uppdrag du utför desto fler attraktiva belöningar kan du få!
 • Systemet håller reda på vilka belöningar en spelare fått och delar ut de kvarvarande belöningarna slumpartat. När en spelare fått alla belöningar i en poänggrupp nollställs den gruppen och börjar om igen.
 • Belöningssystemet nollställs en gång per dag (kl 12.00 servertid). Detta gäller både belöningarna och poängen du samlat fram till nollställningen. Detta innebär att du måste samla nya poäng till belöningarna efter nollställningen.
 • Du måste själv aktivt samla in dina belöningar varje dag, innan systemet nollställs igen, annars försvinner den dagens belöningar.
 • Du kan få en belöning för varje poängnivå som finns: 25, 50, 75 och 100 poäng. Du kan alltså få upp till fyra belöningar per dag!
 • Tips: Du måste sätta 20 infanteri- eller kavalleritrupper i träning samtidigt för att få poängen för det, det räcker alltså inte att sätta 1 trupp i träning 20 gånger.


Äventyr/föremål

 • Hinkar kan bara användas en gång per 24 timmar på en server i x1. På andra servrar beror det på hastigheten på servern. På en 3X server är formeln:

Hastigheten på servern/ 3 = 1
Fast variabel 1 adderas på det avrundade talet från hastigheten = 1+1=2 i detta fall.
Sen tar man 24 timmar delat i detta tal 24/2=12h
Så på en server i 3X kan man använda hinken igen efter 12h


 • Den hastighet som föremål släpps i har räknats om:

* Travian har ökat antalet trupper och råvaror som kan hittas i äventyren betydligt, så att spelarna skall kunna hitta sådana belöningar även under midgame och endgame.
* I version 4.4 har antalet stentavlor justerats i förhållande till serverns längd, så att man hittar färre tavlor i början på servern och antalet ökas sedan i förhållande till serverlängden.
* Bandage: Travian har nu räknat om antalet bandage på samma sätt som för stentavlorna så antalet man får även här beror på hur länge servern har varit aktiv. Detta innebär att det nu kommer att finnas färre bandage att hitta i äventyr och att lägga bud på i auktionerna.

 • Det maximala antalet äventyr har justerats i förhållande till serverlängden så att det alltid skall finnas äventyr för hjälten att göra.
 • Tiderna för när äventyren uppenbarar sig har modifierats.
 • Konstverk: Det maximala antalet kulturpoäng man kan få av ett konstverk har reducerats till 2000. I tillägg till detta kommer heller inte några konstverk att kunna hittas i äventyr under de första 14 dagarna av en server.

Kulturpoäng

 • Varje konto får 500 kulturpoäng vid starten.
 • Fester i stadshus: Festerna har blivit modifierade så att de uppför sig som konstverken, dvs du får kulturpoängen direkt efter du satt igång en fest. Efter festen är det en nedvarvning som motsvarar den tid den föregående festen tog. Vidare så beräknas poängen från en liten fest utifrån de poäng som genereras av den by som festen hålls i upp till maximalt 500 kulturpoäng och poängen från en stor fest beräknas utifrån vad hela kontot ger upp till maximalt 2000 kulturpoäng.

Endgame

 • 8 av vu-byarna kommer att ligga utanför den grå arean. Dessa vu-byar kommer också att innehålla 50% mera trupp än de som ligger innanför den grå arean.
 • När byggplanerna uppenbarat sig kommer trupperna i en vu-by endast att konsumera 50% av uppehållskostnaden.
 • Servern kommer att avslutas när en av dessa saker hänt:

* En spelare bygger sitt världsunder till nivå 100
* Natarerna kommer att börja bygga sitt världsunder mot nivå 100 efter ett vid serverstart förutbestämt antal dagar. När natarernas världsunder når nivå 75 kommer de inte längre att attackera andra spelares världsunder eftersom varenda natarisk trupp kommer att behövas som försvar i den egna vu-byn.
* Exakt vid vilken tidpunkt som natarerna har byggt sitt världsunder färdigt har ännu inte bestämts.

 • Hjältens resursproduktion har fördubblats per poäng man lägger på resurserna.
 • Förändringar i samlingsplatsen: Vi har lagt till fler filtreringsfunktioner till truppöversikten. Det är nu också möjligt att konfigurera hur många poster man ser.
 • Man kan nu sätta handelsvägar till världsunderbyar och artefaktbyar, förutsatt att de finns i samma allians/IAP.

Sälja föremål: Följande föremål kommer att kunna säljas i poster om 5, 10, 30 och 50 st: bandage, burar, skriftrullar, salvor och stentavlor.


Tack LadyM för översättningen!

Ditt TravianTeam