Hej!
Nu har vi börjat få in servrar i den nya version T4.2 och därför behöver det klargöras lite vad som gäller där.

Reglerna för pushing och byövertag är nu automatiskt förstärkta i T4.2, som beskrivet nedanför. Generellt kan man säga att om spelet tillåter att du sänder resurser eller kan plundra, så blir det inte heller en överträdelse av spelets regler.

Det är några mindre förändringar gentemot de pushingregler som fanns i T4 (beskrivna här): §1 och §2 vad gäller Connection Type 1 och 2 är ändrad, liksom Connection Type 3, §2

Connection Type 1 (inget samröre)

§1: om råvaruöverföringar till större konton

Om spelaren har färre än 40 invånare får han inte skicka resurser till ett större konto.
Om spelaren har fler än 40 invånare men endast en by och mottagaren inte finns i samma allians får han skicka 1 timmes produktion per sju dagar till ett större konto.
Om spelaren har fler än 40 invånare och en andra by eller om mottagaren finns i samma allians får han skicka 14 timmars produktion per 7 dagar till ett större konto.

§2: om råvaruöverföringar till mindre konton

Om spelaren har färre än 40 invånare får han inte skicka resurser till ett mindre konto.
Om spelaren har fler än 40 invånare men endast en by och mottagaren inte finns i samma allians får han skicka 1 timmes produktion per 7 dagar till ett mindre konto.
Om spelaren har fler än 40 invånare och en andra by eller om mottagaren finns i samma allians får han skicka 21 timmars produktion per 7 dagar till ett mindre konto.

§3: om underhåll till trupp

Spelaren får förstärka en större spelare och skicka 150% underhåll till sina trupper (100% för 24 timmar i förskott)
Spelaren får förstärka en mindre spelare och skicka 300% underhåll till sina trupper (100% för 24 timmar i förskott)

§4: om plundring

Spelaren kan plundra större spelare utan begränsningar (om de är i samma allians gäller §2: om åvaruöverföring till mindre konto)
Spelaren kan plundra en mindre spelare utan begränsningar (om de är i samma allians gäller §1: om råvaruöverföring till större konto)

§5: om byövertag

Spelaren kan ta över en by när det INTE varit en aktiv sitterrelation under de senaste 14 dagarna OCH om de inte varit i samma eller i allierad allians under de senaste två dygnen.


Connection Type 2 (samma ip/nyligen avslutad sitterrelation)

§1: om råvaruöverföring till större konto

Om spelaren har färre än 40 invånare får han inte skicka råvaror till ett större konto.
Om spelaren har fler än 40 invånare men endast en by och mottagaren inte finns i samma allians får han skicka 1 timmes produktion per 7 dagar till ett större konto.
Om spelaren har fler än 40 invånare och en andra by eller om mottagaren finns i samma allians får han skicka 3 timmars produktion per 7 dagar till ett större konto.

§2: om råvaruöverföring till mindre konto

Om spelaren har färre än 40 invånare får han inte skicka resurser till ett mindre konto.
Om spelaren har fler än 40 invånare men endast en by och mottagaren inte finns i samma allians får han skicka 1 timmes produkton per 7 dagar till ett mindre konto.
Om spelaren har fler än 40 invånareoch en andra by eller om mottagaren finns i samma allians får han skicka 6 timmars produktion per 7 dagar till ett mindre konto.

§3: om underhåll till trupp

Spelaren kan förstärka en större spelare och skicka 125% underhåll till sina trupper (100% i förskott för 12 timmar)
Spelaren kan förstärka en mindre splare och skicka 150% underhåll till sina trupper (100% i förskott för 12 timmar)

§4: om plundring

Spelaren kan plundra en större spelare obegränsat (om de spelar i samma allians gäller §2: om råvaruöverföring till mindre konto, från denna sektion)
Spelaren kan plundra en mindre spelare med begränsning från §1: om råvaruöverföring till större konto, från denna sektion.

§5: om byövertag

Spelaren kan ta över en by när det INTE varit en aktiv sitterrelation under de senaste 14 dagarna OCH om de inte varit i samma eller i allierad allians under de senaste två dygnen.

Connection Type 3 (samma dator/aktiv sitterrelation)

§1: om råvaruöverföring till större konto

Spelaren kan inte skicka några råvaror alls till en större spelare, den större spelaren måste skicka först.

§2: om överföring till mindre konto

Om spelaren har färre än 40 invånare får han inte skicka råvaror till ett mindre konto.
Om spelaren har fler än 40 invånare men endast en by och mottagaren inte finns i samma allians får spelaren inte skicka råvaror till ett mindre konto.
Om spelaren har fler än 40 invånare och en andra by eller om mottagaren finns i samma allians får han skicka 2 timmars produktion per 7 dagar till ett mindre konto.

§3: om underhåll till trupp

Spelaren kan förstärka en större spelare och skicka 100% truppunderhåll (100% i förskott för 6 timmar). De 6 timmarnas förskott är endast tillåtna om det är vete som skickas.
Spelaren kan förstärka en mindre spelare och skicka 100% truppunderhåll (100% i förskott för 12 timmar). De 12 timmarnas förskott är endast tillåtna om det är vete som skickas.

§4: om plundring

Spelaren kan plundra en större spelare med begränsning enligt §2: om överföring till mindre konto, i denna sektion.
Spelaren kan plundra ett mindre konto med begränsning enligt §1: om överföring till större konto, i denna sektion.

§5: om byövertag

Spelare kan INTE ta över byar från varandra.
Spelare kan INTE plundra byar som en spelare som du har CT3 med har skickat råvaror till under de senaste 6 timmarna.

(Tack ladyM för översättning)

//Snakedog
Med Team