Detta nummer kan angår måhända fler än speedspelare. Uppslaget att skriva det kom från dem men delar kan nog intressera även slowfolk.

http://forum.travian.se/showthread.p...ssv%E5righeter