Sådär skall det se ut i ett forum!!

Dagboken var helt enkelt kanon, våra medlemmar följde med stor spänning det som hände! Dessutom skriven på ett väldigt illustrerande sätt gjorde inte saken sämre!

Grattis VIP! GJ!

Hils
Maggino