Conversation Between King of Doom and marabochoklad

2 Visitor Messages

  1. Jasså
  2. Du bestämmer inte om jag raderar en tråd eller inte. Vem är du ens? Ett troll? Någon som klagar utan att tänka? Du kunde i alla fall inte specificera något vettigt.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2