Dessa regler är gällande för varje inlägg i detta forum utan några som helst undantag. Var vänlig och kontrollera din inkorg för Privata Meddelanden (PM) på daglig basis då medlemmar i det Svenska travianteamet (www.travian.se) ofta kommunicerar med dig via PM.

Att använda sig av sökfunktionen innan du ställer frågor eller skapar nya trådar som antagligen har blivit publicerade tidigare är att rekommendera.

§1 – Allmänt

1. Genom att skapa ett konto godkänner du och är tvungen att följa dessa regler för forumet (härefter, Regler) såväl som Spelregler och General Terms & Conditions

2. Reglerna gäller hela forumet, inklusive men inte begränsat till: Privata meddelanden (PM), profiler, signaturer och själva forumet.

3. Moderatorerna finns till för att säkerhetsställa att reglerna följs. Om en överträdelse sker har Moderatorer rätt att utdela straff till användaren enligt §2. Moderatorerna är inte ålagda uppgiften att besvara spelrelaterade frågor varken i PM eller i trådar. Sådana frågor hänvisas till supporten i spelet genom att från ditt spelkonto skicka ett meddelande till mottagaren ”Support”.

4. Reglerna kan komma att ändras och är då gällande direkt från ändring, inklusive samtliga pågående ärenden. Om enskilda bestämmelser i detta regelverk visar sig vara ineffektiva, påverkar det inte giltigheten av övriga bestämmelser i detta regelverk. Administratörerna förbehåller sig rätten att när behov finnes ändra reglerna med omedelbar verkan.

5. Varje person får endast inneha ett konto på forumet. Skapandet av fler konton eller tillgång till fler konton är endast tillåtet med tillstånd från Forumadministratören, som kontaktas via e-mail.

6. Varje användare är förpliktigad att följa även eventuella delregler i specifika trådar eller underforum om sådana är publicerade i startinlägg eller i forumets underforum. Eventuella delregler får inte motsäga detta regelverk.

7. Trådar som inte publiceras i rätt underforum kan bli låsta direkt eller flyttade till rätt del av forumet utan att en s.k. skuggtråd eller notis lämnas av teammedlemmar.

8. Forumkontots namn kan endast ändras om det bryter mot reglerna eller med tillstånd av Forumadministratören, som kontaktas via e-mail.

9. Administratören av www.travian.se och Forumadministratören reserverar sig rättigheterna att radera personliga meddelanden, inlägg och trådar utan att ange anledning eller först varna.

§2 – Reglerande av innehåll

1. Re-post, kors-post, dubbelpost. Att kopiera eller skapa en ny tråd som tidigare blivit låst eller raderad, s.k. Re-post, är inte tillåtet. Ej heller att återge innehåll från tråd som blivit låst för att återta en regelbrytande diskussion. Att skapa flera trådar eller inlägg med samma innehåll i flera forum/trådar, s.k. kors-post. Travianteamet förbehåller sig rätten att göra det om de bedömer informationen av hög vikt. Att skriva två gånger i rad, s.k. dubbelpost, är inte tillåtet bortsett från de fall då tillstånd hämtats av moderatorer eller i guide-delen.

2. Inlägg på andra språk än svenska. I forumet tillåts förutom svenska även engelska. Norska och danska är tillåtet under förutsättning att det anpassas så att det är lättförståeligt även för svenskar.

3. Utge sig för att vara teammedlem. Att utge sig för att vara teammedlem, inkluderat inlägg där användaren poängterar regelbrott, är inte tillåtet. Att istället använda den inbyggda rapportfunktionen uppmuntras. Annat innehåll som kan misstas som officiellt utgivet av Travian eller på liknande sätt skapa förvirring är förbjudet.

4. Spam, Flaming, Trolling och förolämpningar är alla förbjudna. Spam kan inkludera, men begränsas inte till: inlägg som inte tillför något av värde till trådens diskussion; inlägg som inte är relaterade till underforumets syfte; överdrivet användande av olika textformat samt bilder. Moderatorer är de som avgör vad som går över gränsen och vad som är tillåtet.

5. Svordomar. Forumanvändare skall minimera mängden svordomar de använder i största möjliga mån. Att använda svordomar som kraftuttryck accepteras i viss mån, så länge användningen inte blir överdriven. Att svära för svärandets skull är därför inte tillåtet. Moderatorer har rättigheten att redigera och/eller radera inlägg innehållandes svordomar.

6. Kränkande och stötande material. Alla former av kränkande och stötande material som läggs upp på forumet, som text, bilder eller länkar, är strängt förbjudet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, pornografi, rasism och material som kränker religion. Detta inkluderar även material som kan upplevas som äcklande, exempelvis kräkningar eller extremt blödande.

7. Privata konversationer. Det är strängt förbjudet att publicera konversationer som sker privat alternativt med tredjepart utan tillstånd från båda deltagare. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, PM, meddelanden från spelet, mail, skype och msn-loggar.

8. Publicerade av personuppgifter. Personuppgifter (såsom Namn, adress, foto eller födelsedata) tillhörande någon annan än dig själv får ej publiceras utan uttalat tillstånd från vederbörande. Omyndiga (under 18 år) får endast publicera sådan information om sig själva om de har målsmans tillstånd. Publicerade av sådana uppgifter sker på användarens egna risk.

9. Diskussion gällande bestraffningar. Diskussioner gällande bestraffningar är inte tillåtet och inkluderas av, men är inte begränsat till, spelbestraffningar, forumbestraffningar och konversationer med teammedlemmar. Undantaget är om berörd moderator väljer att kommentera bestraffningen enligt §3.4.

10. Inlägg som bryter eller uppmanar till brott mot Travians spelregler och/eller General Terms & Conditions är inte tillåtet. Detta inkluderar, men begränsas inte till, uppmanande till användande av otillåtna verktyg, scripts, modifierade av webbläsare och utnyttjande av spelbuggar.

11. Olagligt material enligt Svea Rikes Lag eller gällande tysk lagstiftning. Allt material som bryter mot svensk eller tysk lagstiftning är förbjudet och kan komma att polisanmälas av enskild individ eller av medlemmar i Travianteamet. Detta inkluderar, men begränsas inte till, diskussion av ”warez” eller nedladdat och piratkopierat material.

12. Reklam. All reklam är förbjuden på forumet, detta inkluderar reff-länkar till andra spel. Reff-länkar till Travian får förekomma om det tydligt framgår att det är reff-länkar. Länkar till fan-sidor får förekomma om de följer Travians Fansite Policies.

13. Bilder. Bilder inkluderade i en post skall inte överstiga 640x640 pixlar, vid större bild skall istället en länk till bilden användas. Bilder i signaturer får ej överskrida 600x150 pixlar.

14. Moderatorer och/eller administratörer har rätt att bedöma innehåll som olämpligt av andra skäl än ovan nämnda.

15. Alla försök till att provocera eller övertala någon medlem till att bryta mot ovan nämnda regler är i sig ett regelbrott.

§3 Bestraffningar

1. Varningar. En användare som brutit mot en regel eller rekommendation kan tilldelas en varning. En varning innebär inte att något straff utdelas, dock innebär det att man är på gränsen av vad som är acceptabelt. Varningar utdelas oftast i frågor om brott mot SPAM eller mildare överträdelser. Detta innebär att du som användare bör tänka över vad du gjorde för att få denna varning då det nästa gång kan bli en bestraffning.

2. Straffpoäng. På forumet används ett system av så kallade straffpoäng. Olika antal straffpoäng ger olika straff. Ett straffpoäng ligger som grund för längden vid en eventuell avstängning från forumet. Ett straffpoäng är liggande i ett år sedan försvinner rådande straffpoäng om ej andra regelbrott skett under denna period.

3. Avstängning (s.k. ban). När ett vist antal straffpoäng har uppnåtts så kommer en avstängning att ske per automatik. Det är ej upp till den individuella moderatorn att påverka antalet straffpoäng en användare har. Detta kan innebära att ett straffpoäng tilldelat för ett mindre regelbrott resulterar i en längre avstängning.

2 straffpoäng: 7 dagar avstängning
3 straffpoäng: 7 dagar avstängning
4 straffpoäng: 14 dagar avstängning
5 straffpoäng: 21 dagar avstängning
6 straffpoäng: 21 dagar avstängning
7 straffpoäng: 31 dagar avstängning
8 straffpoäng: 31 dagar avstängning
9 straffpoäng: 62 dagar avstängning
Vid 10 straffpoäng uppkommer en permanent avstängning

4. Moderators beslut. Det är upp till den berörda moderatorn att besluta om vilken form av bestraffning som användaren skall ha. Dock kan en moderator ej påverka hur lång en eventuell avstängning blir till resultat av antalet straffpoäng. Olika sorters bestraffningar samt vilken typ avgörs av moderatorn beroende på regelbrottets karaktär. Någon som frekvent ligger på gränsen till att bryta mot reglerna och moderatorn märker en uppenbar irritation bland övriga medlemmar kan bli straffad så att forumet vidhåller god ton. En moderator har ej skyldighet att kommentera sitt val varken i PM eller offentligt men har möjligheten att göra detta. Bestraffningar skall ej diskuteras i den tråden bestraffningen skett, detta kommer då att ses som ”off-topic” och kan leda till bestraffning. Kontakta därför i förstahand moderatorn via PM. En moderators beslut kan överklagas till forumadministratören, via e-mail. Forumadministratörs beslut är slutgiltigt.