Behöver avlastning på kontot nu när det börjar bli större. Inga speciella krav på erfarenhet eller onlinetider. Du ska dock besitta grundläggande kunskaper om spelet samt kunna samarbeta och spela smart snarare än impulsivt.

PMa vid intresse!