Det sker en uppdatering av spelet 2016-02-22
som kräver en viss nertid och omstart.

Denna uppdatering ska bland annat fixa problemet med de dagliga uppdragen.

Underhållet beräknas starta ca 12:00 och störningarna beräknas pågå i ca 15 min.


Ditt Travianteam