Det kommer att ske ett systemunderhåll 2015-12-16 kl 14:00 till ca 15:00.
Alla spelvärldar kommer flyttas till andra servrar, vilket innebär en nertid på ca 15 minuter per server under tidsperioden ca 14-15:00.

Vi beklagar de problem detta kan åstadkomma.

Ditt TravianTeam