Dags igen för en större uppdatering som kan påverka spelandet lite mera än vanligt.

Uppdateringen kommer ske 2015-11-05 ca kl 13:00

Under denna tid kan det förekomma störningar eller att servern inte är kontaktbar under en period.

TRAIVBXXIV-1478 Det är nu möjligt att använda lösenord med upp till 100 tecken för att logga in.
TRAIVBXXIV-1374 – Ambassad Verktygstips: Antalet inbjudningar bör visas även om en spelare är med i en allians.
TRAIVBXXIV-1609 VU byarna i det icke gråa fälten har 50% mer trupper än VU i den gråa zonen.
TRAIVBXXIV-1514 Handelsrutter är nu sorterade efter starttid – så att spelaren för bättre överblick
TRAIVBXXIV-1977 en andra bläddringsknapp ovanför meddelanden är tillagd.
TRAIVBXXIV-1377 ”Markera som läst” funktion tillagd i ”markera som raderad” funktionen, så att spelare kan återställa sina rapporter.

Div Bugfixar

Scattered Empire Funktioner
TRAIVBXXIV-1947 Alkemistens kittel: Nytt pris: Hjältens äventyr
TRAIVBXXIV-1946 Alkemistens kittel: Nytt pris: Hjältens boost, snabbar upp hjälten på äventyr.
TRAIVBXXIV-1948 Alkemistens kittel: Nytt pris: Stridsrop i stall/barack. Avslutar del av truppkö snabbare.
TRAIVBXXIV-1949 Alkemistens kittel: Nytt pris: Gratis uppgradering i smedjan.

Diverse grafiska förbättringar och ändringar.

Diverse bugfixar

Aktivering av truppvidarebefodran igen

Hälsningar
Ditt Travianteam