Det kommer att utföras ett kortare systemunderhåll 2015-10-27 kl. 07:00-07:30.

Det kan förekomma störningar som gör att det inte går att logga in på servrarna då.
För att undvika att trupper svälter under denna tid, bör ni se till att det finns tillräckligt med vete.

Tack för er förståelse!

Med vänliga hälsningar
Ert Travian-team