Då har det blivit dag att dra igång server 4 igen.

Serverstart 2015-07-24 kl 06:00
Förregistrering 2015-07-22 under dagen

Hastighet 1X
Version T4.4


Ditt Travianteam