Det har dykt upp en bug som som måste åtgärdas med kort varsel.

Problem är att inte äventyren för hjälten genereras som de ska.

Serverunderhåll i ca 30 min enl nedan.
Under denna tid kan åtkomsten till servern vara helt eller tidvis nedstängd.

Sez 29/9 ca 15:00
S5 30/9 ca kl 15:00
S1,S2 1/10 ca kl 13-16:00

Ditt TravianTeam