T4.4 Delusion-35 #1918

Det kommer göras några globala bug fixar och uppdateringar som kan komma att kräva en nertid på 10-60 minuter på våra servrar.

Problemen med allians forums sorteringen ska vara fixad i och med denna uppdatering.

Det kan alltså förekomma störningar i spelet och ev nertid på:

Server 5 (Antikens Europa) 2014-08-20 ca kl 13:00
Alla andra servrar 2014-08-21 ca kl 13:00

För er som spelar på tournament servern (ts62) så kommer det att ske där 2014-08-25 13:00

Snakedog
med Team