Då det finns väldigt många användarnamn som inte har använts på länge kommer en rensning äga rum. Detta delvis för att många nya användare måste lägga oönskade tecken (exempelvis _) runt sina användarnamn, men även för att få en någorlunda mer korrekt bild av hur många användare forumet har.

Rensningen kommer gå till på sådant vis att samtliga användarnamn knutna till e-postadresser som returnerar ett studsande mail (ex mailer-deamon) kommer att raderas.


Det är därför väldigt viktigt att knyta en aktuell e-post till ditt nick här på forumet. Om du vet att din e-post inte är aktuell så ändra denna så fort som möjligt. Detta gör du genom att klicka på "kontrollpanel" uppe i vänstra hörnet. Sedan klickar du på "Redigera e-post & lösenord".

Direkt länk till e-poständring.

Rensningen kommer att vara fortlöpande. Notera att studsande mail inte är detsamma som att skickade e-post från oss klassas som spam, de som berörs är enbart e-postadresser som av någon anledning inte kan ta emot mail. Detta kan bero på en full inkorg eller att e-postadressen inte längre finns kvar.

Rensningen kommer att börja äga rum efter augusti så att alla ska ha möjlighet att kunna ändra sin e-post om den inte är aktuell. Rensningen kommer enbart baseras på ovanstående kriterier och inaktivitet kommer inte att resultera i att ett användarnamn blir raderat.

I samband med denna rensning kommer även användare som har behövt att lägga oönskade tecken runt eller en annorlunda stavning av sitt användarnamn erbjudas ändring av användarnamn om "grundanvändarnamnet" blir ledigt.

Det innebär att "_användarnamn_" eller "anvaendarnamn" kommer att kunna byta till "användarnamn". Om flera användare med liknande namn vill byta till samma namn kommer den som registrerade sig först ha företräde. Inga större ändringar kommer att ske. Detta innebär att "användarnamn1" inte kommer att få byta till "nickname" utan enbart till "användarnamn" (utan 1:an bakom).

När ändring av användarnamn är aktuellt så kommer denna tråd uppdateras med en ny post, innan det gäller vanliga ordningen för att byta användarnamn.