Om det står: "Ange Sms Central" på mobilen när man ska skicka sms vad menas med det? Gärna svar på vad jag ska skriva.