Germanens Bägare fattas en droppe åvanför bägaren.
Rommarens Rustning saknas en nit.
Gallerns hjälm saknas spetsen.
Flickan vänstra arm saknas mönster på armbandet.
Åvanför Biet/geting Saknas ett...