Conversation Between Dazzla and KastaSten

2 Visitor Messages

  1. Tjenare
  2. Det var typ 100 år sedan jag såg dig.
    Inte för att du kommer ihåg mig.
    Men hej ändå C;
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2