Conversation Between Travianer and Påskharen.

3 Visitor Messages

  1. Nej, mycket mera än så. Livet är extremt farligt. Finns ingen ofarlighet.
  2. Relativt farligt. Relativt ofarligt också.
  3. Livet är farligt.
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3