Conversation Between andy cola and ChomikPie

3 Visitor Messages

  1. Ja men skicka ett meddelnade
  2. ok du får bli min co spelare. ska jag säga vad han heter här och lösenordet
  3. ok du får bli co spelare till min gubbe om du vill och jag är med i en ganska bra allians nu aaa heter den har varit med i den nästan hela tiden. ska jag säga vad han heter gubben här och hans lösenord.
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3