Conversation Between chokladpuss and King of Doom

2 Visitor Messages

  1. Jag antar att det är OK att de har det.
  2. Har du baser på Y-110? I så fall, har de kanoner?
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2