Conversation Between skanskan and Brouhaha

4 Visitor Messages

  1. Nästan ja. :P Tackar.
  2. Grattis bro! Tjugo år! Då är du ju nästan myndig
  3. Nej det fick jag itne
  4. Grattis! Hoppas du får en rosa drake i present.
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4