Conversation Between Spear and Jacce

2 Visitor Messages

  1. Jag med, orkar dock inte ändra dem.
  2. Gillar inte alla dessa starka färger ... De skär i mina ögon.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2